Ngắm các em bé thích thú học bơi cùng bố mẹ

11/04/2014, 18:00 GMT+07:00

Đối với các em bé, bài học đầu tiên luôn nên là học bơi.

Đối với các em bé, bài học đầu tiên luôn nên là học bơi.