Ngắm các em bé thích thú học bơi cùng bố mẹ

Đối với các em bé, bài học đầu tiên luôn nên là học bơi.

Đối với các em bé, bài học đầu tiên luôn nên là học bơi.

CTV - Youtube | 11/04/2014