Ngạc nhiên với ly nước ảo thuật cực kỳ "lừa tình"

Chỉ với một ly nước lọc, bạn sẽ làm người đối diện há hốc mồm khi xoay mũi tên trên một trang giấy.

Chỉ với một ly nước lọc, bạn sẽ làm người đối diện há hốc mồm khi xoay mũi tên trên một trang giấy.Bạn biết chưa

Nước

Trong suốt

Mũi tên