Ngạc nhiên với kẹo bông gòn khổng lồ nhiều màu cực hấp dẫn

22/04/2015, 12:00 GMT+07:00

Bạn thích ăn kẹo? Hãy cùng chiêm ngưỡng cô bán kẹo tạo một bông hoa khổng lồ bằng kẹo bông gòn. Chắc chắn bạn sẽ không nỡ ăn nó đâu!

Bạn thích ăn kẹo? Hãy cùng chiêm ngưỡng cô bán kẹo tạo một bông hoa khổng lồ bằng kẹo bông gòn. Chắc chắn bạn sẽ không nỡ ăn nó đâu!


	Nhụy hoa
	
	Nhụy hoa


	Cánh trắng
	
	Cánh trắng


	Cánh hồng
	
	Cánh hồng


	Cánh xanh
	
	
	'Măm măm' thôi!
	  Cánh xanh


"Măm măm" thôi!