Ngạc nhiên với chú mèo thích chơi... parkour

16/07/2014, 17:30 GMT+07:00

Không chỉ dành cho con người, parkour còn là một môn thể thao được các chú mèo rất thích.

Không chỉ dành cho con người, parkour còn là một môn thể thao được các chú mèo rất thích.