Ngạc nhiên với cách người Nhật xếp 5 ô tô gọn gàng vào... 1 container

21/04/2015, 18:00 GMT+07:00

5 chiếc xe tải xếp chồng lên nhau, bánh trước của xe sau nằm trên thùng xe trước.

5 chiếc xe tải xếp chồng lên nhau, bánh trước của xe sau nằm trên thùng xe trước. Lực đẩy của xe nâng phía sau cùng việc điều khiển xe tải đầu tiên đã đưa đoàn xe nhẹ nhàng chui gọn vào container.