Những cách quẹt diêm mà không cần hộp dân phượt nên bỏ túi

07/05/2016, 18:00 GMT+07:00

Có rất nhiều cách để quẹt diêm mà không cần vỏ hộp bên ngoài, có thể là dây thun, xác pháo, cũng có thể là chính những que diêm khác.

Những cách quẹt diêm mà không cần hộp dân phượt nên bỏ túi

Những cách quẹt diêm mà không cần hộp dân phượt nên bỏ túi

Những cách quẹt diêm mà không cần hộp dân phượt nên bỏ túi