New York Fashion week 2017

NEW YORK FASHION WEEK 2017 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Những nét đặc trưng riêng về street style của 3 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới

Những nét đặc trưng riêng về street style của 3 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới

Thời trang

Mỗi kinh đô thời trang đều có một nét đặc trưng riêng về street style. Hãy vùng khám phá xem có điểm gì khác biệt trong mỗi Tuần lễ thời trang từ 3 kinh đô lớn.

Xem thêm