New Century

NEW CENTURY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Hoành tráng công trình tòa nhà lớn nhất thế giới

Hoành tráng công trình tòa nhà lớn nhất thế giới

Đi

Trung tâm toàn cầu New Century là một biểu tượng mới của đất nước Trung Quốc và cũng là tòa nhà lớn nhất thế giới.

Xem thêm