Đây sẽ là những gì diễn ra nếu bạn yêu 1 người nào đó suốt 10 năm

07/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Với video này, bạn sẽ phần nào đó nhận ra sức mạnh của tình yêu khi vượt qua sự thử thách cùng thời gian.

Với video quảng cáo tinh tế và đầy ý nghĩa này, bạn sẽ phần nào đó nhận ra sức mạnh của tình yêu vượt qua sự thử thách cùng thời gian. Cùng xem nhé!

Nguồn video: Toshiba

Đây sẽ là những gì diễn ra suốt 10 năm sau nếu bạn yêu một người nào đó

Đây sẽ là những gì diễn ra suốt 10 năm sau nếu bạn yêu một người nào đó

Đây sẽ là những gì diễn ra suốt 10 năm sau nếu bạn yêu một người nào đó