Nếu là bạn, bạn có muốn giúp đỡ cô gái này?

04/07/2014, 08:00 GMT+07:00

Cứ 4 người phụ nữ, sẽ có 1 người là nạn nhân của tệ nạn bạo hành gia đình.

Cứ 4 người phụ nữ, sẽ có 1 người là nạn nhân của tệ nạn bạo hành gia đình. Liệu bạn có nhắm mắt bỏ qua cho hành động vi phạm quyền con người này?