Nếu có viên phấn thần kỳ trong tay, bạn sẽ vẽ gì?

20/04/2014, 10:30 GMT+07:00

Viên phấn thần kỳ có thể giúp bạn vẽ thành hiện thực bất kỳ thứ gì mà bạn muốn.

Viên phấn thần kỳ có thể giúp bạn vẽ thành hiện thực bất kỳ thứ gì mà bạn muốn.