Nếu có viên phấn thần kỳ trong tay, bạn sẽ vẽ gì?

20/04/2014, 10:30 GMT+07:00

Viên phấn thần kỳ có thể giúp bạn vẽ thành hiện thực bất kỳ thứ gì mà bạn muốn.