Nếu bạn nghĩ minh đã biết hết về iPhone 7 thì bạn đã sai

23/08/2016, 15:00 GMT+07:00

Mặc dù iPhone 7 chưa ra mắt, phụ kiện của mẫu điện thoại này đã xuất hiện, kèm theo đó là nhiều thông tin được đồn đoán từ các fan của Apple

Mặc dù iPhone 7 chưa ra mắt, phụ kiện của mẫu điện thoại này đã xuất hiện, kèm theo đó là nhiều thông tin được đồn đoán từ các fan của Apple

Nguồn: Tech Insider