Nét Việt

NÉT VIỆT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nét Việt - Câu chuyện 'liều mạng' của những người trẻ

Nét Việt - Câu chuyện "liều mạng" của những người trẻ

Bài viết

Có những người trẻ trong nhóm bạn trẻ mang tên Nét Việt đã tự nguyện lao vào bằng cả sự “liều mạng” không ai xúi giục. Họ là ai ?

Xem thêm