Nét đẹp thật sự của phụ nữ thời xưa

06/02/2015, 16:00 GMT+07:00

Cùng chiêm ngưỡng ba người phụ nữ lần đầu tiên được "biến đổi" thành hình tượng lịch sử giống như tổ tiên mình.

Cùng chiêm ngưỡng ba người phụ nữ lần đầu tiên được "biến đổi" thành hình tượng lịch sử giống như tổ tiên mình.

Nhóm làm video này đã nghiên cứu nguồn gốc tổ tiên của ba người phụ nữ, xem rằng hình tượng tiêu biểu trong lịch sử của họ trông ra sao và "biến đổi" họ về quá khứ.

CTV - BuzzFeedVideo