Nét đẹp lý tưởng của loài người qua 3 nghìn năm lịch sử

27/01/2015, 18:00 GMT+07:00

Cảm nhận về nét đẹp của phái nữ qua 3 nghìn năm lịch sử của các nền văn hóa khác nhau đem đến cho người xem 1 cái nhìn tổng quát.

Cảm nhận về nét đẹp của phái nữ qua 3 nghìn năm lịch sử của các nền văn hóa khác nhau đem đến cho người xem một cái nhìn tổng quát đầy thú vị. Sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây thể hiện rõ nét qua tư duy nét đẹp qua các thời kỳ.