Những văn hóa cần biết khi đi thang máy để không trở thành người kém sang

22/03/2018, 18:52 GMT+07:00

Bản thân bạn chắc hẳn nhiều lần khó chịu khi gặp người bất lịch sự. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc mình trở nên kém duyên, vì vậy ghi nhớ những quy tắc này nhé!

Bạn có từng 'bức xúc' với vài người vô ý thức khi đi thang máy? Nhưng nếu không cẩn thận, bạn cũng có thể trở thành một trong số họ khi không nắm rõ những cách ứng xử lịch sự này.

Đây là những điều nên và không nên cần lưu ý khi đi thang máy, xem ngay nhé!