natasha romanoff

NATASHA ROMANOFF - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Tạm biệt chị, Natasha Romanoff: Người âm thầm hy sinh trong chuyến hành trình của Avengers

Tạm biệt chị, Natasha Romanoff: Người âm thầm hy sinh trong chuyến hành trình của Avengers

Quốc tế

Một trong những Avengers nữ đầu tiên chính là Black Widow, không có phép như Scarlet Witch, không mạnh như Captain Marvel, nhưng không thể thiếu trong Avengers

Xem thêm