Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

27/05/2015, 15:00 GMT+07:00

Nắng nóng ở Hà Nội khiến việc rán trứng rán thịt trở nên vô cùng dễ dàng mà không cần phải dùng tới bất cứ dụng cụ bếp núc nào.

Nắng nóng ở Hà Nội khiến việc rán trứng rán thịt trở nên vô cùng dễ dàng mà không cần phải dùng tới bất cứ dụng cụ bếp núc nào.

Phóng viên của chương trình Chuyển động 24h của VTV đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ với việc rán trứng, thịt không dùng đến nguyên liệu đốt mà chỉ dựa vào nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội.

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?

Nắng nóng ở Hà nội có thể chiên trứng và rán thịt?