Nặng nhọc

NẶNG NHỌC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cảm động với những bức ảnh về người phụ nữ làm việc của đàn ông

Cảm động với những bức ảnh về người phụ nữ làm việc của đàn ông

Xã hội

Thường ngày những người phụ nữ này phải làm những việc nặng nhọc vốn không dành cho mình nhưng vì "miếng cơm manh áo" mà họ đành chấp nhận.

Xem thêm