Năng lực

NĂNG LỰC - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Dị nhân có khả năng hút chặt đồ kim loại vào người

Dị nhân có khả năng hút chặt đồ kim loại vào người

Công nghệ

Năng lực đặc biệt này được người đàn ông này phát hiện trong khi đang rửa chén với con trai.

Xem thêm