Nặng ký

NẶNG KÝ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Gặp gỡ em bé sơ sinh nặng ký nhất của Đức

Gặp gỡ em bé sơ sinh nặng ký nhất của Đức

Độc

Em bé nặng 13.47 pounds và dài khoảng 22.6 inches tức là khoảng 6.2kg và dài khoảng 57.404 cm!

Xem thêm