nặng gánh

NẶNG GÁNH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chân dài Việt: Đẹp người nhưng nặng gánh 2 chữ 'thị phi'!

Chân dài Việt: Đẹp người nhưng nặng gánh 2 chữ "thị phi"!

Sao Việt

Đã là người đẹp, đương nhiên không tránh khỏi thị phi, như một điều tất yếu, như mặt trái của tấm huân chương.

Xem thêm