Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Với màn thử vừa hát vừa chơi yoyo, Nam Cường khiến khán giả chương trình Bữa trưa vui vẻ thích thú và hào hứng.

Với màn thử vừa hát vừa chơi yoyo, Nam Cường khiến khán giả chương trình Bữa trưa vui vẻ thích thú và hào hứng. 

Nguồn video: vtv.vn

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Hậu chia tay Quý Bình, Lê Phương rạng rỡ vui cùng Nam Cường

13 màn hóa thân tuyệt đỉnh của Nam Cường và Phương Mỹ Chi

Phương Trinh Joile quyền lực, Nam Cường nhắng nhít bên Phương Mỹ Chi

Nam Cường

Vừa chơi yoyo vừa hát