Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

23/02/2016, 15:00 GMT+07:00

Với màn thử vừa hát vừa chơi yoyo, Nam Cường khiến khán giả chương trình Bữa trưa vui vẻ thích thú và hào hứng.

Với màn thử vừa hát vừa chơi yoyo, Nam Cường khiến khán giả chương trình Bữa trưa vui vẻ thích thú và hào hứng. 

Nguồn video: vtv.vn

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát

Nam Cường khiến khán giả cười bò với thử thách vừa chơi yoyo vừa hát