Mỳ tôm

MỲ TÔM - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ai bảo đi du học là sướng, phải mang cả vali mì tôm lẫn băng vệ sinh vì sợ 'bển' không bán đây này!

Ai bảo đi du học là sướng, phải mang cả vali mì tôm lẫn băng vệ sinh vì sợ "bển" không bán đây này!

Học đường

Xứ người không giống xứ ta, những thứ đầy rẫy ở nhà có khi lại không bao giờ có thể tìm thấy ở nước bạn.

Xem thêm