[MV] Take back the night - Justin Timberlake

31/07/2013, 12:39 GMT+07:00

Justin Timberlake lại tiếp tục tung ra MV mới - Take back the night. Hãy xem anh chàng nhảy nhót trên đường phố như thế nào nhé.

Justin Timberlake lại tiếp tục tung ra MV mới - Take back the night. Hãy xem anh chàng nhảy nhót trên đường phố như thế nào nhé.