[MV] Ngày Mới Ngọt Ngào 2 - Miu Lê ft. Cường Seven

22/11/2012, 08:34 GMT+07:00

Phần tiếp theo của 'Ngày mới ngọt ngào' (Miu Lê ft. Hoàng Phi) với sự tham gia của Miu Lê, Cường Seven, Chi Pu và Sky.

Phần tiếp theo của 'Ngày mới ngọt ngào' (Miu Lê ft. Hoàng Phi) với sự tham gia của Miu Lê, Cường Seven, Chi Pu Sky.