[MV] I Know You Were Trouble - Taylor Swift

16/12/2012, 18:30 GMT+07:00

I Knew You Were Trouble là single thứ 3 nằm trong album phòng thu thứ tư của Taylor Swift- Red.

I Knew You Were Trouble là single thứ 3 nằm trong album phòng thu thứ tư của Taylor Swift- Red. Trong MV này, Taylor gợi cho người xem nhớ đến hình ảnh nổi loạn của Rihanna trong We Found Love