11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

04/11/2017, 11:00 GMT+07:00

Các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh nếu bạn muốn sống thọ và hạnh phúc, hãy thực hiện theo những cách dưới đây.

Dưới đây là những cách được thu thập từ các nghiên cứu khoa học gần đây giúp bạn sống thọ và hạnh phúc hơn.

Bạn có tin, bạn có thể sống thọ lên tới cả chục năm chỉ nhờ thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng này. Tuy nhiên đây không phải là một điều viển vông đâu nhé. Các nhà khoa học đã chứng minh, bạn có thể sống thọ 100 tuổi chỉ nhờ áp dụng những thói quen tích cực dưới đây:

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

11 nguyên tắc giúp sống tới 100 tuổi đã được các nhà khoa học chứng minh, ai muốn sống lâu giơ tay!

Nguồn ảnh: Brightside