Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo ấn tượng trên thế giới

12/11/2014, 22:00 GMT+07:00

Thánh đường là một nơi cực tôn nghiêm của người theo đạo Hồi nhưng điều đó không có nghĩa họ ngừng sáng tạo, tô điểm cho nơi này.

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giớiMuôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Thánh đường Hồi giáo là nơi thờ phụng của những người theo đạo Hồi. Mỗi Thánh đường được xây cất theo những kiến trúc khác nhau nhưng có điểm chung là đều có các tháp cao nhằm phát đi tiếng gọi để người hành lễ hướng về phía Thánh Địa Makka (Kiblah).

Vòm thánh đường luôn có dạng vòm lõm để khi đọc kinh thì âm thanh sẽ phát tán về phía sau cho người ở xa nhất trong phòng có thể nghe được.

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Cùng xem thử những vòm thánh đường tuyệt đẹp trên thế giới để qua đó thấy được phong cách kiến trúc mang đậm nét số học của người Ả Rập như dạng vòm xoắn ốc hay vòm sắp đặt cực ấn tượng nhé.

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới

Muôn kiểu vòm thánh đường Hồi giáo cực ấn tượng trên thế giới