Muôn kiểu nhận cát-xê lạ đời của showbiz Việt

28/07/2016, 16:00 GMT+07:00

Có người đổi tiền thù lao biểu diễn bằng ca khúc, có người lại chủ động giảm bớt cát-xê hay thậm chí diễn miễn phí.

Có người đổi tiền thù lao biểu diễn bằng ca khúc, có người lại chủ động giảm bớt cát-xê hay thậm chí diễn miễn phí. Đó là muôn kiểu nhận thù lao của các giọng ca hàng đầu Vpop.