Mười Hai Bà Mụ

MƯỜI HAI BÀ MỤ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Mười hai bà mụ' và tác phẩm của cuộc đời…

"Mười hai bà mụ" và tác phẩm của cuộc đời…

Bài viết

Điều tâm đắc nhất ở “Mười hai bà mụ”: coi thì cười đó, nhưng rồi về suy nghĩ lại, mới thấy “thấm” những triết lý mà vở kịch truyền tải.

Xem thêm