mua bán tiền

MUA BÁN TIỀN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Quốc gia' nghèo đến nỗi phải... bán tiền để kiếm sống

"Quốc gia" nghèo đến nỗi phải... bán tiền để kiếm sống

Xã hội

Người ta có thể ngồi ăn trên tiền, ngủ với tiền và khắp nơi là tiền... tiền nhiều đến nỗi phải...bán bớt để kiếm sống.

Xem thêm