Mrs Carter Show World Tour

MRS CARTER SHOW WORLD TOUR - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Beyoncé vẫn hát cực sung dù tóc vướng vào quạt

Beyoncé vẫn hát cực sung dù tóc vướng vào quạt

Bài viết

Tóc của Beyoncé đã bị vướng vào chiếc quạt lớn tại buổi concert ở Montreal hôm thứ hai vừa qua.

Xem thêm