Mr.Go

MR.GO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Taeyeon (SNSD) sẽ hát tiếng Hoa trong nhạc phim Mr.Go

Taeyeon (SNSD) sẽ hát tiếng Hoa trong nhạc phim Mr.Go

Sao Đông

Lần này Sone sẽ được thưởng thức leader đáng yêu hát tiếng Hoa.

Xem thêm