Mr J

MR J - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nhà hàng của Châu Kiệt Luân đóng cửa

Nhà hàng của Châu Kiệt Luân đóng cửa

Sao Đông

Nhà hàng của Châu Kiệt Luân đang kinh doanh hưng thịnh, gần đây thường xuyên đóng của khiến dư luân dấy lên tin đồn phá sản.

Xem thêm