Một phút trôi qua, những gì có thể xảy ra?

01/05/2017, 08:00 GMT+07:00

Mỗi phút trôi qua có 258 em bé được sinh ra, còn điều gì có thể xảy ra nữa?

Cùng xem trong một phút đồng hồ, những sự vật xung quanh ta biến đổi như thế nào nhé!

Nguồn: Netflix