Một ngày làm người hùng

12/04/2014, 23:12 GMT+07:00

Làm một người anh hùng cứu nhân độ thế như Captain America dễ hay khó?

Làm một người anh hùng cứu nhân độ thế như Captain America dễ hay khó? Nếu bạn không có sức mạnh tuyệt vời, thân hình to khỏe với cơ bắp vạm vỡ thì sao? Thực ra câu trả lời nằm ngay trong chính mỗi chúng ta, bởi chỉ cần sự quan tâm và tình thương yêu, biết cho đi khi cần thiết thì trong mắt ai đó, ta đã là một người hùng!