Một giờ với nghệ thuật

05/08/2016, 19:00 GMT+07:00

Ngày 30/7 vừa qua, ADC Academy đã tổ chức sự kiện "Một Giờ Với Nghệ Thuật". Đây là hoạt động nhằm để mọi người tìm thấy sự kết nối với chính mình trong quá trình thực hành với nghệ thuật.

Vẻ đẹp của nghệ thuật là khả năng tạo ra sự kết nối không giới hạn. Chính vì vậy, ADC Academy đã chọn cách đưa nghệ thuật, thiết kế & sáng tạo đến gần hơn với tất cả mọi người bằng cách để họ trực tiếp trải nghiệm với chúng thông qua sự kiện "Một Giờ Với Nghệ Thuật".

Một giờ với nghệ thuậtMột giờ với nghệ thuậtMột giờ với nghệ thuật