Một chú ong sẽ lớn lên như thế nào trong 21 ngày đầu đời?

22/05/2015, 14:38 GMT+07:00

Nhiếp ảnh gia Anand Varma ghi lại quá trình 21 ngày đầu đời của một tổ ong qua một đoạn video bằng kỹ thuật timelapse cực kì chân thật.

Nhiếp ảnh gia Anand Varma ghi lại quá trình 21 ngày đầu đời của một tổ ong qua một đoạn video bằng kỹ thuật timelapse cực kì chân thật.