Mốt cắt tóc đi trước thời đại "bao xịn" chỉ có ở sinh viên

09/05/2016, 19:00 GMT+07:00

Những kiểu cắt tóc đi trước thời đại bao "xịn", bao tiết kiệm của giới sinh viên này không phải ai cũng dám thử.


Chú cắt cho anh ra cái "mốt bát úp" thì anh giải quyết giùm chú đống đồ 2 tuần chưa giặt kia nhá. (Ảnh: Internet)
Chú cắt cho anh ra cái "mốt bát úp" thì anh giải quyết giùm chú đống đồ 2 tuần chưa giặt kia nhá. (Ảnh: Internet)


Chảo kia chảo ngự trên tay
Cắt xong tóc này ai đẹp dường như anh? (Ảnh: Internet)
Chảo kia chảo ngự trên tay
Cắt xong tóc này ai đẹp dường như anh? (Ảnh: Internet)


Kiểu nào cũng phải ủi láng cót trước khi đi gặp gấu. (Ảnh: Internet)
Kiểu nào cũng phải ủi láng cót trước khi đi gặp gấu. (Ảnh: Internet)


Anh yên tâm nhé, trùm kín thế này thì chỉ có bão năm sau tóc mới dây vào người được. (Ảnh: Internet)
Anh yên tâm nhé, trùm kín thế này thì chỉ có bão năm sau tóc mới dây vào người được. (Ảnh: Internet)


Cắt tóc mà sao cái mặt phê lòi ra như thế này chứ! (Ảnh: Internet)
Cắt tóc mà sao cái mặt phê lòi ra như thế này chứ! (Ảnh: Internet)


Cắt tóc cho "giang hồ" thì đồ nghề cũng phải thuộc hạng "giang hồ" mới chịu. (Ảnh: Internet)
Cắt tóc cho "giang hồ" thì đồ nghề cũng phải thuộc hạng "giang hồ" mới chịu. (Ảnh: Internet)


Mái ngang úp tô, bao rẻ bao đẹp, mại dô mại dô! (Ảnh: Internet)
Mái ngang úp tô, bao rẻ bao đẹp, mại dô mại dô! (Ảnh: Internet)


Hông biết đang cắt tóc hay "vạch lá tìm sâu" đây nữa. (Ảnh: Internet)
Hông biết đang cắt tóc hay "vạch lá tìm sâu" đây nữa. (Ảnh: Internet)


Nhìn đi rồi học hỏi. "Cước liên hoàn cắt" chỉ có ở sinh viên. (Ảnh: Internet)
Nhìn đi rồi học hỏi. "Cước liên hoàn cắt" chỉ có ở sinh viên. (Ảnh: Internet)


Bạn trông, có thua kém bất kì salon tóc nào không chứ! (Ảnh: Internet)
Bạn trông, có thua kém bất kì salon tóc nào không chứ! (Ảnh: Internet)


Anh mà cắt sai một cọng nào là em cạo trụi đầu anh luôn. (Ảnh: Internet)
Anh mà cắt sai một cọng nào là em cạo trụi đầu anh luôn. (Ảnh: Internet)