Môn thể thao mới

MÔN THỂ THAO MỚI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cười “té ghế” với môn thể thao 'tiếp nước bằng mông”

Cười “té ghế” với môn thể thao "tiếp nước bằng mông”

Thể thao

Người nào càng làm cho nước bắn cao hơn, diện tích lớn hơn sẽ là người chiến thắng trong môn thể thao lạ đời này.

Xem thêm