Món nhậu nổi tiếng của một số quốc gia trên thế giới

13/10/2014, 20:00 GMT+07:00

Đoạn video ghi hình và chú thích một số loại thực phẩm phổ biến mà các quốc gia hay dùng làm món nhậu khi uống bia.

Đoạn video ghi hình và chú thích một số loại thực phẩm phổ biến mà các quốc gia thường dùng làm món nhắm khi uống bia.