Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

13/07/2016, 19:00 GMT+07:00

Chàng ma cà rồng Edward Cullen có biệt tài thay đổi vị trí đồ vật, còn Captain America có khả năng tự chữa lành vết thương và khâu áo.

Lỗi trong phim luôn là đề tài muôn thuở cho các thánh soi trên Internet. Một chi tiết dù tinh vi và khó thấy đến đâu cũng không thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của họ. Thế mới biết khán giả xem phim ngày nay khó tính như thế nào. Một bộ phim để làm vừa lòng họ phải vừa hấp dẫn, cốt truyện phải chặt chẽ và mọi chi tiết đều phải hợp lí một cách hoàn hảo. Điều đó có nghĩa không có bộ phim nào khiến khán giả vừa lòng cả, chẳng hạn những phim dưới đây:

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

Mỏi tay đếm sạn các phim bom tấn của Hollywood

(Ảnh: Movie Mistakes)