Mọi bé gái đều cần biết: ra 2 đòn chí mạng để thoát khỏi kẻ ấu dâm

16/03/2017, 11:00 GMT+07:00

Những kĩ năng tự vệ cơ bản đơn giản dành cho những người yếu thế khi bị ôm hôn, sàm sỡ, lạm dụng là điều vô cùng cần thiết.

Những kĩ năng tự vệ cơ bản đơn giản dành cho những người yếu thế khi bị ôm hôn, sàm sỡ, lạm dụng là điều vô cùng cần thiết. Hãy cùng xem và hướng dẫn cho trẻ những cách tự vệ khi bạn không thể bên cạnh chúng 24/24.

Theo nguồn: voh.com.vn