mobile

MOBILE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chuyển nhà mạng, giữ nguyên số thuê bao với chỉ 60.000 đồng!

Chuyển nhà mạng, giữ nguyên số thuê bao với chỉ 60.000 đồng!

Công nghệ

Cước phí cuối cùng của dịch vụ chuyển đổi nhà mạng cung cấp dịch vụ trong khi vẫn giữ nguyên số thuê bao là 60.000 đồng.

Cuộc gọi di động đầu tiên của nước Anh

Công nghệ

Cuộc gọi bằng di động đầu tiên ở Anh Quốc lần đầu diễn ra vào ngày 1/1 cách đây 30 năm.

Xem thêm