Mô hình giấy

MÔ HÌNH GIẤY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Ấn tượng 'Tình yêu nước từ giấy' qua bộ ảnh mô hình quân đội Việt Nam

Ấn tượng "Tình yêu nước từ giấy" qua bộ ảnh mô hình quân đội Việt Nam

Độc

Một anh bạn sinh viên đã tự mình nghiên cứu, thiết kế một mô hình giấy (paper toy) với những hình ảnh về quân đội Việt Nam

Xem thêm