Mixing Bowl 2013

MIXING BOWL 2013 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mixing Bowl 2013 – Điểm hẹn giao lưu văn hóa toàn cầu

Mixing Bowl 2013 – Điểm hẹn giao lưu văn hóa toàn cầu

Đời

Giới trẻ Hà Thành đã có những khoảng thời gian tuyệt vời trong ngày hội giao lưu văn hóa Mixing Bowl 2013.

Xem thêm