Mists of Pandaria

MISTS OF PANDARIA - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Blizzard: sẽ có lúc miễn phí World of Warcraft 'là hợp lý'

Blizzard: sẽ có lúc miễn phí World of Warcraft "là hợp lý"

Đỉnh

Studio game số 1 cũng thế giới cũng khẳng định nếu không có bản mở rộng Panda, WOW và cả Blizzard sẽ gặp khó khăn lớn.

Xem thêm