mini concert

MINI CONCERT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chung Gia Hân sẽ múa bụng trong mini concert đầu tiên

Chung Gia Hân sẽ múa bụng trong mini concert đầu tiên

Sao Đông

Hoa đán TVB Chung Gia Hân cuối cùng cũng đã có một mini concert đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.

Xem thêm