Minhee

MINHEE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thích thú với cách thần tượng K-pop đặt báo thức

Thích thú với cách thần tượng K-pop đặt báo thức

Nhạc Châu Á

Giống như chúng ta, các thần tượng K-pop cũng "ngủ nướng" và đều có kiểu đặt báo thức quen thuộc như thế này.

Xem thêm